Строителни грундове

Крайният резултат при боядисването зависи от множество фактори. Заедно с качеството на боята и нейната покривност, решаващо влияние оказва и основата която се боядисва – нейното състояние и подготовка. Не всички повърхности са подходящи за боядисване. В зависимост от техните особености, те трябва да бъдат професионално подготвена за нанасянето на боята.

Доброто грундиране определя оптиката и качеството на боядисаната повърхност. Много често то не се възприема толкова сериозно, колкото самото боядисване. Това обаче е много груба грешка. Всяка повърхност може да стане точно толкова добра, колкото добро е нейното грундиране.

Грундирането изпълнява множество различни функции. На първо място то подобрява сцеплението на нанасяното покритие с основата. Грундът прониква дълбоко в основата и я импрегнира в дълбочина като я заздравява дълготрайно. Той изравнява нейната попиваща способност и намалява разхода на боя при боядисването. Защитава основата и допринася за нейната дълготрайност.