За Нас

За производството на бои, мазилки и грундове

Фирмата e водеща в производство на вододисперсни бои, пастообразни мазилки и грундове от седем години под търговска марка, като официалното собствено производство стартира началото на 2010 г., след предварителен осеммесечен пилотен период на тестово производство. Инсталацията е изградена от полската фирма „Профарб“, предлагаща гъвкав, жив и динамичен проект, отговарящ на интересите на фирмата. Така изцяло със собствен капитал, се пуска в експлоатация производствената техника с тенденция за нейното разширяване. Разширението на производствените мощности е заложено още в началния стадий на изграждането на инсталацията. Така бързо може да се отговори на изискванията на пазара при потенциално нарастване на търсенето. За едно успешно разширение на производството са от значение и други фактори като оптимизирано складиране и износ – дълги производствени серии.

За новите формули и подобрения

Подобрения се извършват непрекъснато. БИОХИМ проучва постоянно производителите на суровини и съвместимостта на техните продукти с високо качествените си воднодисперсни системи. Така гарантираме най-доброто съотношение между цена и качество.

Как лабораторията подпомага производството

Всички продукти са резултат от развойната дейност на специалистите от лабораторията. В нея с най-съвременна техника се извършва постоянен мониторинг на качеството на продуктите. Основни акценти са производството и развитието, подобряването на продуктите, съобразяването с актуалните съвременни тенденции.

Усещането, че зад продуктите стои фирмата

Продуктите представляват в своята цялост една свързана система, зад която се усеща контрола на солидната невидима ръка на фирмата.

Косвеното напомняне за добра цена

Цената е първосигналния индикатор за качеството на един продукт. Добър продукт на най-добрата цена, това произвежда БИОХИМ. Индиректното напомняне за нея се извършва посредством търговските екипи, опериращи на пазара със силата на марката, както и с наличието на продуктите ни в големите вериги магазини. Това е доказателство за качество на отлична цена.

Икономични решения

Икономични решения отново се определят от взаимното съгласуване на продуктите, работещи в една система, което поражда ниска разходна норма, оптимално съотношение на съставките и добра цена.

Работа с клиенти – доставка, експертни съвети, консултации

Експертна помощ от специалисти от БИОХИМ е част от предлагането на продукта. Предлагане на помощ спрямо предназначението на продуктите и възможни проблеми при полагането им, съвместимостта им с различни основи и системи.

За Гаранциите

Всеки клиент е длъжен да се запознае с валидността на гаранционните условия, с правилата на изграждане на системите и с условията за задействане на гаранционната отговорност. При спазени условия за гаранционна отговорност и признаване на рекламационните претенции, ръководството на фирмата решава по какъв начин да бъде обезщетен КЛИЕНТА.

Едно от нещата, отличаващо фирмата в бранша и допринасящо за нейното утвърждаване е изключително бързото изпълнение на доставки – осигуряване на максимално кратки срокове от заявката, през производството, до доставката при клиента.